Τι προσφέρει το έργο On Your E-marks;

Η συχνή διαδικτυακή παρουσία, καθώς και τα ελκυστικά και μοντέρνα γραφικά μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος βοηθούν στη δημιουργία μιας μοναδικής ταυτότητας κατά την έναρξη νέων επιχειρήσεων. Στην πραγματικότητα, η βελτίωση του σχεδιασμού και των διαδικτυακών γραφικών για μια εταιρεία ή μια υπηρεσία, οδηγεί την κατοχύρωση μιας σημαντικής θέσης στην αγορά.

Η γνώση ενός τέτοιου φάσματος εργαλείων και μεθόδων για τη διαδικτυακή παρουσία είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τους εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ που θέλουν να αρχίσουν τη δική τους επιχείρηση. Με τον τρόπο αυτό, ο τομέας της ΕΕΚ μπορεί να αποτελέσει θεμέλιο λίθο για την προώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, αυξάνοντας έτσι την απασχολησιμότητα των εκπαιδευόμενων, μέσω της βελτίωσης των ικανοτήτων τους για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Τι ειναι το έργο On Your E-marks;

Το έργο E-marks χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και επικεντρώνεται στην επιχειρηματική εκπαίδευση και την προώθηση των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων στον τομέα των διαδικτυακών, γραφικών και ψηφιακών τεχνών στον τομέα της ΕΕΚ, τόσο για εκπαιδευτές όσο και για εκπαιδευόμενους.

Το έργο E-marks αποτελείται από μια κοινοπραξία 7 εκπαιδευτικών κέντρων ΕΕΚ απο την Κύπρο, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία και Ισπανία, οι οποίες έχουν ως στόχο να:

  • Δημιουργήσουν μια εργαλειοθήκη με εκπαιδευτικό υλικό και πηγές για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ σχετικά με την επιχειρηματικότητα και τη διαδικτυακή παρουσία.
  • Βελτιώσουν τις διδακτικές ικανότητες και τα προσόντα των εκπαιδευτών της ΕΕΚ στους τομείς που καλύπτονται από το έργο (επιχειρηματικότητα και διαδικτυακή παρουσία).
  • Δημιουργήσουν μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης όπου θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι της ΕΕΚ.
  • Οργανώσουν δύο διεθνείς εκπαιδεύσεις, μία στην Πολωνία (Φεβρουάριος 2020) και μία στη Ρουμανία (Ιούλιος 2020) για εκπαιδευτές της ΕΕΚ/ειδικούς/ψηφιακούς επαγγελματίες.

Σε ποιον απευθύνεται το έργο On Your E-marks;

Σε μια ενεργή κοινότητα εκπαιδευτών ΕΕΚ, μελλοντικών και σημερινών επιχειρηματιών, εκπαιδευόμενων και εμπειρογνωμόνων στο ψηφιακό μάρκετινγκ και στις διαδικτυακές επιχειρήσεις.