Οι εταίροι παρουσιάζουν την έρευνα τους σε εθνικό επίπεδο και τη συνεισφορά τους για μια καινοτόμο προσέγγιση στο ψηφιακό μάρκετινγκ και την επιχειρηματικότητα