Ο οργανισμός GoEurope ιδρύθηκε στη Βαλένθια με στόχο την προώθηση ενός διεθνούς πνεύματος, ευθυγραμμισμένου με τους κοινούς ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς στόχους. Ο οργανισμός βασίζεται σε μια ομάδα 4 επαγγελματιών, μεταξύ των οποίων διαχειριστές έργων, επαγγελματίες εκπαιδευτές και εμπειρογνώμονες στον τομέα της ΕΕΚ και της μη-τυπικής εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας, των γραφικών τεχνών και της ανάπτυξης ιστοτόπων. Επίσης, 3 μέχρι 5 εθελοντές και ασκούμενοι, σε μέσο όρο, υποστηρίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες του οργανισμού.

Ο GoEurope δραστηριοποιείται στη Βαλένθια, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας με περίπου 1,2 εκατομμύρια κατοίκους και το μεγαλύτερο λιμάνι των δυτικών ακτών της Μεσογείου.

Ο GoEurope προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο, την ανταλλαγή γνώσεων και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την Ευρώπη μέσω της ενεργού συμμετοχής των ενηλίκων και των νέων, καθώς και των οργανισμών και των εταιρειών, σε προγράμματα που περιλαμβάνουν την κινητικότητα, την επιχειρηματική εκπαίδευση, καθώς και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Web & Social

www.goeurope.es

Facebook: https://www.facebook.com/goeurope.es/?fref=ts

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goeurope

Instagram: https://www.instagram.com/goeuropevalencia/

Twitter: https://twitter.com/goeurope_es?lang=es

Photo Gallery