Η Futuro Digitale Association έχει ως στόχο την προώθηση της ενδυνάμωσης της νεολαίας και της ψηφιακής εκπαίδευσης μέσω συγκεκριμένων δυνατοτήτων ανάπτυξης που συνδέονται με την ηλεκτρονική μάθηση, την πρακτική άσκηση και τα εξατομικευμένα πρότυπα περιόδων εργασίας.

Η Futuro Digitale αποτελεί μέρος του συνασπισμού για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις ψηφιακές θέσεις εργασίας (European Digital Jobs & Skills) και εργάζεται εντατικά για την καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε μικρές πόλεις, εκεί όπου και στεγάζονται τα τρία γραφεία της – στις περιοχές Καλαβρία, Καμπανία και Λάτσιο. Έχει αναπτύξει σημαντική γνώση στη διαχείριση ανοικτών δεδομένων και στα εκπαιδευτικά εργαλεία της Google. Συνεργάζεται στενά με τεχνικά γυμνάσια, δήμους και πανεπιστήμια.

Η Futuro Digitale έλαβε επίσημα το ρόλο του γραφείου εξεύρεσης εργασίας από το Υπουργείο Εργασίας – αυτό υλοποιείται μέσω στρατηγικών μη-τυπικής εκπαίδευσης που επιτρέπουν στους νέους να προβληματιστούν περαιτέρω για τις δεξιότητες απασχολησιμότητας και την επιχειρηματικότητα, αναπτύσσοντας τα δικά τους έργα.

www.futurodigitale.org