Το Ίδρυμα OIC Poland Foundation, ενεργό από το 1991 σχετικά με την οικονομική και κοινωνική πρόοδο στη νοτιοανατολική Πολωνία, ανήκει στην κορυφαία λίστα εκπαιδευτικών οργανισμών στην περιοχή του Lublin.

Ο κύριος στόχος του OIC Poland Foundation είναι η πρόληψη της ανεργίας και η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης με την εφαρμογή εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε κατοίκους της περιοχής. Αυτό έχει επιτευχθεί μέσω δύο βασικών επιπέδων:

– μοναδικές επιχειρήσεις (εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια, συμβουλευτικές υπηρεσίες, σύνθετα έργα) που απευθύνονται σε ιδιοκτήτες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, επαγγελματίες, μειονεκτούσες ομάδες στην κοινότητα, με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης, τη διάδοση γνώσεων και καλών πρακτικών, και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

– εκπαιδευτικές υπηρεσίες τόσο για άτομα που ενδιαφέρονται για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων ή προσόντων, όσο και για εταιρείες/ιδρύματα που ζητούν προσαρμοσμένες εκπαιδεύσεις για τους υπαλλήλους τους.

Web & Social