Eurosuccess Consulting jest organizacją zajmującą się doractwem i szkoleniami, która aktywnie działa w zakresie zarządzania projektami, szkoleń i doractwa. Tworzy ją grupa dynamicznych i młodych naukowców (około 10 osób) – pracowników i wolontariuszy . Organizacja pracuje nad zapewnieniem wszechstronnego pakietu usług skierowanych na potrzeby różnych grup docelowych i organizacji na Cyprze i za granicą, mając na uwadze ich możliwości edukacyjne.

Organizacja jest obecnie zaangażowana w realizację ponad 45 projektów – kształcenie ustawiczne, Erasmus+, program JUSTICE. Jest koordynatorem trzech projektów, a także jednym z ewaluatorów projektów Cypryjskiej Agencji Krajowej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego skierowanych na organizacje pozarządowe.

Ponadto Eurosuccess Consulting jest członkiem: European Forum of Vocational Education and Training (EfVET), International Trade Council, European Prison Education Association (EPEA), European Policy Network on Key Competences in School Education (KeyCoNet Network), Cyprus Chamber of Commerce and Industry (CCCI), Cyprus Employers and Industrialists Federation (OEB) and Nicosia Chamber of Commerce and Industry (NCCI).

Strona i Media

www.eurosc.eu

Facebook: https://www.facebook.com/eurosuccessconsulting/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/2792023?trk=tyah

Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCkHeSRsAVBjWv9Q97_hTQfQ

Photo Gallery