Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores) jest prywatnym przedsiębiorstwem szkoleniowym, pionierem we współtworzeniu z firmami, dorosłymi i młodymi ludźmi innowacyjnych programów szkoleniowych. Niektóre ze szkoleń dotyczą zakładania przedsiębiorstw, podstawowych umiejętności na potrzeby rynku pracy, umiejętności czytania, pisania i liczenia, przedsiębiorczości, umiejętności miękkich i twardych.

FyG jest to aktywnie działającą organizacja, zajmująca się kształceniem i szkoleniami. Jej celem jest wspieranie rozwoju uczniów poszukujących nowych możliwości, a także ich zdolności do zatrudnienia w obliczu różnych czynników wykluczających – młodzież i dorośli z problemami edukacyjnymi, osoby bezrobotne będące w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

FyG cieszy się doświadczeniem w prowadzeniu różnorodnych szkoleń, kursów, mentoringu dla firm, przedsiębiorców, start-upów (w tym także grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji). Zapewnia wsparcie i doractwo zawodowe, usługi informacyjne w zakresie potencjalnych miejsc pracy oraz pośrednictwo na rynku pracy dla osób bezrobotnych w postaci: wprowadzenia, szkoleń, ewaluacji i dostarczania informacji.

Strona i Media

Website: http://www.fygconsultores.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/9287366/

Facebook: https://twitter.com/fygconsultores1

Photo Gallery