Fundacja „OIC Poland” jest organizacją pozarządową działającą od 1991r. na rzecz stymulowania rozwoju gospodarczo-społecznego południowo-wschodniej Polski. Należy do wiodących organizacji szkoleniowych w regionie Lubelszczyzny.

Głównym celem Fundacji „OIC Poland'” jest zapobieganie bezrobociu oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego poprzez wdrażanie programów szkoleniowo-doradczych, skierowanych do mieszkańców regionu, przede wszystkim w formie:

– przedsięwzięć szkoleniowych (kursy, seminaria, konferencje, doradztwo, kompleksowe projekty) skierowanych do licznych grup odbiorców, ekspertów, grup ludzi z ograniczonymi perpektywami, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy i szans na samozatrudnienie, upowszechnianie wiedzy, dobrych praktyk oraz rozwój zasobów ludzkich;

– usług szkoleniowych skierowanych do osób zainteresowanych nabyciem nowych umiejętności oraz firm i instytucji zainteresowanych szkoleniami dostosowanymi do potrzeb swoich pracowników;

Strona i Media