Partnerzy przedstawiają badania na szczeblu krajowym oraz swój wkład w innowacyjne podejście w kwestii marketingu cyfrowego i przedsiębiorczości