Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores) este o întreprindere privată de pregătire la nivel înalt, pionieri în co-crearea alături de companii, adulți și tineri în formarea pe concepte inovatoare, creare de afaceri, abilități de bază pentru angajabilitate, abilități de alfabetizare și alfabetizare numerică, antreprenoriat și pregătirea pentru competențe soft & hard.

FyG acționează activ ca o companie de educație și formare care promovează și îmbunătățește dezvoltarea cursanților care caută noi oportunități și îi ajută să devină mai angajabili, care se confruntă cu diferiți factori de excludere: tineri și adulți cu dificultăți educaționale, șomeri cu obstacole economice sau sociale.

FyG are experiență în desfășurarea unei game largi de cursuri de instruire și programe de mentorat pentru companii, antreprenori, Start-Ups, de asemenea, cu persoane din grupuri dezavantajate. Acționează un organism care oferă îndrumări în carieră, consiliere profesională și informații care furnizează servicii de inserție și intermediere a locurilor de muncă pe piața muncii pentru șomeri, precum: orientare, instruire, evaluare și informare.

Web & Social:

Website: http://www.fygconsultores.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/9287366/

Facebook: https://twitter.com/fygconsultores1

https://twitter.com/fygconsultores1

Photo Gallery